contact us

Address: No. 408, Tianjiu Road, Sheshan Town, Songjiang District, Shanghai

Phone: +86-(0)21 5226 5219

+86-(0)6974 6020

+86-(0)6974 4452

Fax: +86-(0)21-6221 9769

Email: info@goodpacking.com.cn

Company video